Odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych i przemysłowych Szczecin

Zakres działalności firmy Eko-Marmax obejmuje odbiór i utylizację odpadów bezpośrednio z miejsca wskazanego przez klienta. Dzięki flocie pojazdów przystosowanych do transportu specjalistycznego, wywóz odpadów przebiega w sposób zorganizowany.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • odbiór odpadów przemysłowych,
 • odbiór odpadów niebezpiecznych,
 • utylizację odpadów
 • wywóz odpadów transportem HDS na obszarze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz transportu międzynarodowego,
 • zbiórkę odpadów przemysłowych.

Zajmujemy się także dostarczaniem i wynajmem kontenerów na odpady zarówno przemysłowe, jak i niebezpieczne do miejsca ich wytwarzania lub składowania. Materiały, które nie powinny być zmieszane z odpadami komunalnymi należy odpowiednio utylizować. Odpady przemysłowe stanowią zagrożenie dla środowiska, a utylizowanie ich jest przejawem świadomości ekologicznej. W naszej firmie utylizacja odpadów przemysłowych i niebezpiecznych polega na spalaniu w zamkniętej komorze, do której nie ma dostępu powietrze, następnie komora jest wietrzona przez filtry, które redukują emisję szkodliwych substancji. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam odpady – zlecając właśnie nam wywóz odpadów, nasi klienci otrzymują gwarancję ich zagospodarowania zgodną z przepisami prawa z dziedziny gospodarki odpadami.

Zbiórka odpadów przemysłowych – racjonalna gospodarka odpadami Szczecin

Selektywna zbiórka i odzyskiwanie surowców wtórnych przekładają się na racjonalną gospodarkę odpadami. Prowadzimy zbiórki odpadów, które po przetworzeniu można ponownie używać. Odbieramy szkło, papie i tekturę oraz tworzywa sztuczne. Prowadzimy również zbiórki złomu. Poza tym, zbieramy i utylizujemy odpady przemysłowe takie jak:

 • czyściwo,
 • ubrania robocze,
 • akumulatory,
 • opony i zużyte części samochodowe,
 • azbest,
 • papa,
 • guma,
 • wody zaolejone,
 • oleje odpadowe,
 • filtry olejowe,
 • sprzęt komputerowy,
 • kleje,
 • szczeliwa,
 • przeterminowane leki,
 • odpady farb i lakierów.

Do odpadów niebezpiecznych, których nie należy wyrzucać do nieczystości zmieszanych należą także baterie i żarówki energooszczędne.