Utylizacja odpadów przemysłowych

Nasza firma działa w obszarze: odbioru, zbiórki, utylizacji oraz transportu odpadów niebezpiecznych oraz przemysłowych, na terenie Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego.  Najlepszym sposobem utylizacji odpadów przemysłowych jest ich spalenie. Jednak co zrobić ze szkodliwymi odpadami powstającymi w ciągu tego procesu? Spalanie przebiega w zamkniętej komorze, do której powietrze nie ma dostępu, następnie komora jest wietrzona przez specjalne filtry, które redukują emisję szkodliwych substancji.

Zbieramy i utylizujemy odpady przemysłowe takie jak: czyściwo, ubrania robocze, akumulatory, opony, zużyte części samochodowe, szkło, tworzywa sztuczne, azbest, papa, guma, wody zaolejone, oleje odpadowe, filtry olejowe, sprzęt komputerowy, papier, tektura, kleje, szczeliwa, przeterminowane leki, odpady farb i lakierów oraz złom. Wywozimy i transportujemy odpady przemysłowe oraz odpady niebezpieczne własnymi specjalnymi pojazdami. Unieszkodliwiamy odpady przemysłowe i odpady niebezpieczne, dbając o nasze środowisko naturalne. Doradzamy w sprawach związanych z ochroną środowiska (sprawozdania, audyty) oraz w sprawach związanych z samymi odpadami.

Transport HDS

Oferujemy Państwu fachowy transport HDS na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. HDS czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowym, sprawdza sie w wywozie ciężkich odpadów. Posiadamy 3  samochody MAN i SKANIA. Zapewniamy profesjonalną obsługę transportu specjalistycznego. Dysponujemy również licencją na transport międzynarodowy.

Czym są odpady przemysłowe i niebezpieczne ?

Odpady przemysłowe powstają w wyniku różnych działalności gospodarczych. Nie można ich uniknąć, dlatego tak ważna jest, żeby każde przedsiębiorstwo wiedziało jak się nimi zająć. Najwięcej odpadów przemysłowych produkowana jest w dużych fabrykach, jednak powstają one także w sklepach spożywczych, szpitalach, magazynach itp. Dzielą się one na odpady płynne oraz odpady stałe. W 2001 roku Minister wydał rozporządzenie grupujące odpady przemysłowe na 20 różnych kategorii.

Odpady niebezpieczne to szczególna kategoria odpadów przemysłowych. Są bardziej szkodliwe dla środowiska, i nie można ich ponownie wykorzystać. Takie odpady powinno się unieszkodliwiać, ponieważ często są zagrożeniem nawet dla życia człowieka.