eko recykling śmieci

Profesjonalna utylizacja odpadów w Szczecinie

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak druzgocącą rolę pełnią odpady i zanieczyszczenia na naszej planecie? Czy dbasz o środowisko? Czy posiadasz niezbędną wiedzę na temat właściwego gospodarowania odpadami?

Środowisko naturalne wymaga właściwej ochrony, dbając o odpowiednie jego oczyszczanie oferujesz planecie najpiękniejszy prezent! Pogłębianie świadomości ekologicznej wśród ludzi jest bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na czystość naszej planety, a także misją naszej firmy.

 

Jesteśmy rzetelni i godni zaufania

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do wszelkich działań mających na celu utylizację odpadów przemysłowych w Szczecinie i w całym województwie zachodniopomorskim oraz podjęcie innych prac sprzyjających odpowiedniemu i zgodnemu z prawem pozbywaniu się szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Podejmujemy współpracę z każdą instytucją, zakładem czy przedsiębiorstwem zainteresowanym usługami oczyszczania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych.

Więcej informacji

kontenery na śmieci

kontener na śmierci
sadzonka w dłoniach dziecka, dłonie dziadka

Przyłącz się do Nas

Odpowiednie zajmowanie się odpadami przemysłowymi jest regulowane przez prawo. Jeśli firma nie ma zaplecza do ich składowania, potrzebna jest firma zajmująca się utylizacja odpadów. Taką firmą jesteśmy właśnie my! Pomagamy firmom utylizować odpady zgodnie z wymogami prawa polskiego jak i prawa Unii Europejskiej. Współpracujemy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, które muszą mieć stałego i profesjonalnego odbiorcę produkowanych przez siebie odpadów przemysłowych. Nasi klienci mają pewność, że zostaną one zutylizowane w odpowiedni sposób i poddane recyclingowi.

Na prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej gospodarkę odpadami pozwala nam decyzja WGKiOŚ.IV.DJa-7660/28/2009 z dnia 07.05.2009 r. oraz stosowne umowy z zakresu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

Więcej informacji